Για εκείνους που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα άσκησης εξαιτίας
της διαμονής τους στην Κρήτη

Mary Hotel Γυμναστήριο

Γυμναστήριο

Για εκείνους που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα άσκησης εξαιτίας της διαμονής τους στην Κρήτη, Το Mary Hotel διαθέτει ένα γυμναστήριο, δωρεάν προς χρήση, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα κύρια είδη γυμναστηρίου, όπως:

 • διάδρομο

 • στεπ

 • ποδήλατο

 • μονόζυγο

 • βάρη

 • ομαδικά προγράμματα κτλ.

 • Στο ίδιο κτίριο διατίθεται σάουνα

  • Στο ίδιο κτίριο διατίθεται σάουνα

  sauna is available

 • αλτήρες

 • μηχάνημα περιστροφής ποδιών

 • μηχάνημα έκτασης ποδιών

 • επικλινόμενο πάγκο

 • επίπεδο πάγκο

 • πολυόργανο pec-deck

 • στραβόμπαρα

 • πάγκος preacher bench

 • κωπηλατικό μαχάνημα